Đăng ký Đăng nhập

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

GIỚI THIỆU CHUNG

Trong hoạt động kinh doanh hàng ngày tại FB88, chúng tôi sử dụng nhiều dữ liệu để định dạng và xác định danh tính của tất cả thành viên tham gia. Để đảm bảo tính bảo mật tối đa trong quá trình thu thập và sử dụng dữ liệu, FB88 tuân thủ các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt.

Chính sách Bảo mật này được tạo ra để thực hiện cam kết bảo mật thông tin mà bạn cung cấp. Chúng tôi đảm bảo rằng việc thu thập, sử dụng, lưu trữ và tiết lộ thông tin sẽ được xử lý đúng thời gian và phù hợp.

Bằng việc sử dụng dịch vụ tại FB88, bạn đồng ý với việc thu thập, sử dụng và chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn theo Chính Sách Bảo Mật này. Bạn có quyền lựa chọn cách chúng tôi sử dụng và chia sẻ thông tin của bạn. Tất cả chi tiết về thông tin cá nhân của bạn được đề cập trong Chính Sách Bảo Mật này. Nếu bạn không đồng ý với chính sách này, vui lòng không truy cập và sử dụng dịch vụ tại FB88 hoặc tương tác với bất kỳ khía cạnh nào trong hoạt động kinh doanh của FB88.

Thông báo từ chính sách này mô tả cách FB88.COM (“FB88”, “Của chúng tôi”, “Chúng tôi”, “Dịch Vụ”) thu thập, sử dụng, lưu trữ, chia sẻ hoặc bảo quản thông tin cá nhân của thành viên khi bạn sử dụng dịch vụ thông qua trang web và các ứng dụng di động của chúng tôi. Chính sách này cũng nêu rõ các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân của thành viên.

Quyền riêng tư của bạn trên Internet rất quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi cam kết luôn bảo vệ, bảo mật và xử lý thông tin cá nhân của bạn một cách minh bạch, nhằm mang đến cho bạn trải nghiệm giải trí trực tuyến an toàn nhất tại FB88. Chúng tôi luôn mong muốn tuân thủ quyền và nghĩa vụ của bạn theo luật bảo vệ dữ liệu.

THÔNG TIN YÊU CẦU VÀ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

Chúng tôi thu thập thông tin về thành viên như sau:

 1. Thông tin cá nhân thành viên cung cấp khi sử dụng trang web hoặc đăng ký tài khoản, bao gồm:
  • Họ và tên
  • Ngày sinh
  • Thông tin ngân hàng hoặc tài chính
  • Tên tài khoản và mật khẩu
  • Bằng chứng về tuổi tác và danh tính
  • Địa chỉ email
  • Số điện thoại
  • Các thông tin liên lạc khác
 2. Thông tin kỹ thuật về thiết bị và nền tảng sử dụng bao gồm:
  • Địa chỉ IP nguồn và thời gian truy cập
  • Ngày truy cập
  • Thiết bị truy cập
  • Các trang web đã truy cập
  • Ngôn ngữ sử dụng
  • Vị trí địa lý khi truy cập
  • Các phần mềm báo cáo và trình duyệt đã sử dụng
 3. Thông tin đại chúng mà thành viên cung cấp thông qua tương tác với chúng tôi, bao gồm:
  • Tên
  • Hình ảnh
  • Các thông tin thành viên cung cấp thông qua việc nhấp thích, đăng bài hoặc tương tác qua các trang mạng xã hội như Facebook, Twitter, Google+, Weibo, Zalo và các trang mạng xã hội khác
 4. Thông tin liên lạc khi thành viên liên hệ hoặc tương tác với chúng tôi qua:
  • Thư điện tử (E-mail)
  • Tin nhắn
  • Ứng dụng nhắn tin trực tuyến như WhatsApp, WeChat, QQ, Zalo, Line, Telegram, Viber, Skype
  • Hỗ trợ trực tuyến qua trang web và các ứng dụng chat trực tuyến khác
 5. Thông tin cung cấp khi thành viên đăng ký tài khoản, tạo hoặc sửa đổi thông tin tài khoản, cài đặt tùy chọn, đăng ký hoặc mua bán, thanh toán các dịch vụ.
 6. Thông tin thành viên cung cấp khi gửi tiền và rút tiền.
 7. Thông tin khác được cung cấp từ bên thứ ba để tuân thủ quy định pháp lý và quy định của chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể nhận thông tin cá nhân từ nhà cung cấp trực tuyến và nhà cung cấp dịch vụ khác, bao gồm các dịch vụ tài chính, dịch vụ chia sẻ và danh sách khách hàng hợp pháp từ bên thứ ba.

Nếu thành viên không thể cung cấp thông tin cần thiết, chúng tôi có thể từ chối yêu cầu dịch vụ của thành viên.

BẢO MẬT

FB88.com cam kết bảo mật thông tin cá nhân, thông tin chung và các thông tin khác thu thập từ Quý Khách và sẽ không tiết lộ các thông tin này cho bất kỳ ai khác ngoại trừ trường hợp được nêu trong Chính Sách này.

Tất cả nhân viên của FB88.com phải tuân thủ Chính Sách bảo mật. Chính Sách yêu cầu nhân viên tuân thủ nghiêm ngặt việc bảo mật thông tin của Quý Khách. Nghĩa vụ này vẫn áp dụng cho nhân viên đã nghỉ việc tại FB88.com.

Quý Khách cũng phải tự bảo mật thông tin của mình. Mật khẩu truy cập tài khoản FB88.com là thông tin bảo mật và Quý Khách không được chia sẻ hoặc tiết lộ thông tin này cho bất kỳ ai khác.

Giới Hạn Bảo Mật: Do yêu cầu pháp lý, quy định và môi trường bảo mật, FB88.COM có thể yêu cầu tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân về người chơi trong một số trường hợp cụ thể. FB88.COM sẽ nỗ lực tối đa để hạn chế việc tiết lộ như sau:

 • Khi FB88.com tin rằng việc tiết lộ là cần thiết để tuân thủ yêu cầu của tòa án, đảm bảo tuân thủ quy trình pháp lý khác.
 • Khi việc tiết lộ là cần thiết và hợp lý để xác nhận, liên hệ hoặc thực hiện hành động pháp lý đối với cá nhân hoặc tổ chức, và/hoặc bảo vệ quyền lợi của FB88.

Ngoài ra, chúng tôi có thể tiết lộ danh tính, tên, địa chỉ, thành phố, mã bưu điện, quốc gia, số điện thoại, địa chỉ email và thông tin công ty của Quý Khách cho bên thứ ba là đối tác của FB88. Chúng tôi, FB88, sẽ quyết định liệu việc tiết lộ này cần thiết hoặc phù hợp trong việc điều tra gian lận, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, bản quyền hoặc hoạt động bất hợp pháp khác gây trách nhiệm pháp lý cho chúng tôi.